sulogo Matematiska institutionen
Stockholms universitet
Brunnsviken
 

Magisterarbeten i matematisk statistik

Se även Kandidatarbeten och Masterarbeten


2015 och senare | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 19xx

2014:3
Edvard Larsson : Riskprofil för skadeförsäkringsbolag
Abstract | Full report (pdf, 590 K)
2014:1
Ying Liu : Statistical modeling of the spatial distribution of dengue fever – an investigation of the validity of different selection strategies when using presence only and pseudo absence data
Abstract | Full report (pdf, 1753 K)