Litet kursinformation, bland annat ibland litet om tentamina och annan examination,

kan du läsa på följande sidor. Se också institutionens kurssidor, där det numera också finns fora för frågor och diskussion!

Kombinatorik pk (HT 2007)
Algebra och kombinatorik fk.
Matematikens utveckling.Äldre kursinformation:


Matematisk analys 1, gk.
Linjär algebra 2, fk.
Introduktionskurs (gk) (VT 2005).
Linjär algebra 1, gk (VT 2004).
Grundkurs (för grundskollärare) (VT 2000)
Kommutativ algebra (doktorandkurs); English version.
Fortsättningskurs (för grundskollärare) (VT 2002)
Algebra pk (VT 2000)
Algebra och geometri gk/F1/L1/M1 (HT 1999)
Kombinatorik pk (HT 2001)
Kombinatorik fdk (VT 2002)
Matematikens utveckling (HT 2002)

Lösningar till tentamensskrivningen i Matematisk analys 2, torsdagen 16 oktober 2003, finns nu i pdfformat, och i dviformat.Litet blandad (mer övergripande) information om några kurser:


Algebra och kombinatorik fk (MA2330).
Galoisteori fdk (VT 2001); English version

Om du vill skicka elbrev till mig så kan du göra det till den här adressen:


elpostadress: joeb snabela math.su.se.

Du kan också försöka nå mig på mitt arbetsrum (telefon 08 - 16 45 73), eller hemma.
Åter till min hemsida.