Nedanstående är delvis en önskelista. Jag har inte lagt in alla texterna ännu.De två systrarna ( SMB 13, TSB A 38)
Den bergtagna ( SMB 24 Bc, TSB A 54)
Drottning Dammon ( SMB 57, TSB C 6)
Ebbe Skammelson ( SMB 125 C, TSB D 251)
Flickor planterade kål ( SMB 232, TSB F 20)
Harpans kraft ( SMB 22 D, TSB A 50)
Husförhörsvisan.
Knud Huling ( SMB 176 Ca, TSB D 394)
Jungfrun gick åt killan
Kråkvisan ( SMB 248 (?), TSB F 58)
Liten Kersti stalledräng ( SMB 178, TSB D 396)
Liten Kerstin befriar sin broder ( SMB 202 Fa, TSB E 32)
Malins prov ( SMB 240 B, TSB F 32)
Mjölnarens måg ( SMB 229 F, TSB F 17)
Per Tyrssons döttrar ( SMB 47, TSB B 21)
Sorgens makt ( SMB 32 A, TSB A 67)
Sven i Rosengård ( SMB 153, TSB D 320)
Varulven ( SMB 6, TSB A 20)
Vänner och fränder ( SMB 72 Xa, TSB D 46)Åter till kvad-sidan Folkmusikhusets hemsida