Per Tyrssons döttrar (känd i SMB under namnet Herr Töres' döttrar).


Versionen nedan är som jag oftast ungefär brukar sjunga. Den bygger på en eller flera varianter från Kärna i Västergötland. (Jag är osäker om varifrån jag fått den; men jag tror att jag påverkats av Jan Hammarlunds inspelning, och kanske av vår balladdansgrupp i slutet av 1970-talet. "Även sekundärtradition kan leva och utvecklas.")

Klassifikation: SMB 47 I (i huvudsak); TSB B 21.1 Per Tyrssons döttrar i Vänge

  - kaller var deras skog

 de sovo en sömn för länge

  - medan skogen han lövas


2 Först vaknade den yngsta
 så väckte hon upp de andra

3 Så satte de sig på sängastock.
  Så flätade de varandras lock.

4 Så togo de på sina silkesklär.
 Så gingo de sig åt kyrkanom.

5 Men när som de kommo till Vänge lid
 så möta dem tre vallare

6 - Å antingen viljen I bli vallareviv
 eller viljen I mista ert onga liv?

7 - Å inte vilja vi bli vallareviv.
 Långt hellre vi mista vårt onga liv

8 De högg deras huven mot björkestock.
 Där runno tre klara källor opp.

9 Kropparna grävde de ner i dy.
 Kläderna buro de fram till by.

10 Men när som de kommo till Vänge gård,
 ute för dem fru Karin står

11 - Å viljen I köpa silkessärkar
 dem sexton jungfrur stickat å virkat

12 - Lös upp era knyten å låt mej se,
 kanhända jag känner dem alla tre.

13 Fru Karin sej för bröstet slår
 å upp till Per Tyrsson i porten hon går

14 - Där håller tre vallare på vår gård.
 De hava grort av med döttrarna vår.

15 Per Tyrsson han tar sitt svärd i hand.
 Så högg han ihjäl de äldsta två.

16 Den tredje låter han leva
 för att få honom fråga:

17 - Vad heter eder fader?
 Vad heter eder moder?

18 - Vår fader Per Tyrsson i Vänge
 Vår moder fru Karin i Skränge

19 Per Tyrsson han går sig åt smedjan
 Han slår sig järn om midjan

20 - Va skola vi göra för syndamen?
 - Vi ska bygga en kyrka av kalk å sten.

21 - Den kyrkan skall heta Kärna

  - kaller var deras skog

 den bygga vi upp så gärna

  - medan skogen han lövas