Här följer ett par boktips vad gäller ballader. Man kan också gärna titta på listan över Svenskt Visarkivs publikationer.Sveriges Medeltida Ballader (SMB)
The Types of Scandinavian Medieval Ballads (B. R. Jonsson, S. Solheim, E. Danielson)
Svenska folk-visor från forntiden, (E. G. Geijer, A. A. Afzelius)
August Bondessons Visbok