If you want to email me, you can't do it here. (I read my email more than twice a year.)

Om du vill skicka elbrev till mig så kan du inte göra det här:

elpostadress: joeb@matematik.su.se
This doesn't work anymore; but if you replace "matematik" by "math", it might work.

A raw list of oral exam persons and subjects, within the subject Historyof Mathematics, spring semester 2012.

Om du har frågor (om matematik och dylikt, till exempel), så kan du försöka nå mig på mitt arbetsrum (telefon 08 - 16 45 73), eller hemma.

Söndagkvällar under terminstid nås jag bäst på det öppna folkmusikhuset på Skeppsholmsgården (bredvid nya Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm).
(Sunday evenings September to May I'm most easy to access at the open folk music house, in Skeppsholmen.)

Information om kurser, tentamina o. d. försöker jag lägga upp så snart jag har den.The Gröbner basis programme bergman
Om ballader och kvaddans / About medieval ballads (in Swedish)


Länk till Matematiska institutionens hemsida (på svenska), eller the homepage of the Department of mathematics (in English).
Universitetets och KTH:s matematikinstitutioners gemensamma veckoblad Bråket.
Kombinatorikforskningsgruppen vid KTH och SU.
Om/About Ramseyteori/Ramsey theory (på engelska).

By request - part of my thesis.
A few other, recent, articles.(Inte av allmänt intresse / Of no general interest: o )