Att överföra filer från det gamla systemet till ditt universitetskonto

In English

 1. Logga in på en dator i sal 41/42 med ditt universitetskonto.

 2. Starta programmet gFTP som du finner i K-menyn nere till vänster: Internet > gFTP

 3. Fyll i fälten för Host, Port, User, Pass enligt nedan samt välj SSH2 i rutan till höger om Pass.
  Host: slogin
  Port: 22
  User: <ditt användarnamn i det gamla systemet>
  Pass: <ditt lösenord i det gamla systemet>

 4. Klicka på knappen till vänster om Host som föreställer två datorer.

 5. Filerna i ditt universitetskonto ska nu synas i det vänstra fönstret och filerna på ditt gamla konto ska synas i det högra fönstret. Kopiera filer genom att markera dessa i det högra fönstret och klicka därefter på pilen som pekar åt vänster som finns mellan de båda fönstren.


systemmath.su.se Uppdaterad: 2009-08-24