Universitetskonto vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet.

In English

Som student vid Stockholms universitet får du via universitetskontot tillgång till ett paket av IT-tjänster. Exempelvis kan universitetskontot användas för

  1. inloggning på Matematiska institutionens kurssidor (http://kurser.math.su.se/).
  2. inloggning i Matematiska institutionens datormiljö i sal 36, hus 5.
  3. inloggning i Matematiska institutionens datorsal 41/42, hus 5 (det krävs att du är registrerad som student vid Matematiska institutionen för att kunna logga in).
  4. inloggning på Stockholms universitets gemensamma portal Mitt universitet (http://mitt.su.se/).
  5. inloggning på det trådlösa nätet om du har en bärbar dator.

Alla studenter vid Stockholms universitet kan hämta ut ett universitetskonto från IT och media helpdesk i Frescati. Information om öppettider finns här. Studenter med ett studera.nu-konto kan få sitt universitetskonto via Internet på https://public.it.secure.su.se/signup/. Den som är registrerad som student vid Matematiska institutionen kan även vända sig till Ylva Brolin, rum 201, hus 6, Kräftriket, för att hämta ut ett universitetskonto. Användarnamnet för universitetskontot är ofta på formen abcd1234. Läs mer om universitetskontot här. Allmän information om universitetets IT-stöd för studenter finns på http://www.su.se/studentsupport.

Vi rekommenderar att du regelbundet läser e-posten som är knuten till ditt universitetskonto. Om du föredrar att inte använda portalen Mitt universitet (http://mitt.su.se/) för att läsa din e-post så bör du ställa in omdirigering av denna till en e-postadress som du läser. Instruktioner för hur du gör detta finns här.


systemmath.su.se Uppdaterad: 2010-01-26