sulogo Matematiska institutionen

Stockholms universitet
Brunnsviken

Rapporter

Institutet för försäkringsmatematik och matematisk statistik
ger ut fyra rapportserier:

  Forskningsrapporter   Magisterarbeten
  Kandidatarbeten
  Masterarbeten

Licentiat- och doktorsavhandlingar

Länkar till rapportarkiv vid andra institutioner