sulogo Matematiska institutionen
Stockholms universitet
Brunnsviken
This page in English

Välkommen till
avdelning matematisk statistik

Matematisk statistik – vetenskapen om slumpen

Information om forskning och undervisning i matematisk statistik finns på många sidor, såväl på institutionens webb som på universitetets centrala webbplats. För att ge en samlad bild av avdelningens verksamhet har vi här sammanställt länkar till de viktigaste platserna.Vi är sedan 1993 inrymda i hus 6 i Kräftriket. På denna karta har vårt hus nummer 6 och ligger i rutorna C6-D6.


 


Postadress:
Matematisk statistik
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

 

Besöksadress:
Kräftriket, Hus 6
(Roslagsvägen 101)
Stockholm