sulogo Matematiska institutionen
Stockholms universitet
Brunnsviken
 

Examensarbeten i matematik


2015 och senare |2014 |2013 |2012 |2011 |2010 |2009 |2008 |2007 |2006 |2005 |2004 |2003 |2002 | 2001 och tidigare

2004


2004:22
Arturo Rodriguez Lieberman: A dynamic programming approach to stochastic control with multiperiod constraints in portfolio optimization
Abstract | Full report (pdf, 424 K)
2004:21
Patrik Friggebo: Algebraiska olikheter
Abstract | Full report (pdf, 227 K)
2004:20
Sven F. Berglund: Fast computation of attenuated Radon transform
Abstract | Full report (pdf, 808 K)
2004:19
Christoffer Gottlieb: Transient identification at nuclear power plants using support vector machines
Abstract | Full report (pdf, 957 K)
2004:18
Gustaf Sparreman: Theory of deterministic and stochastic Riccati differential equation with numerical aspects
Abstract | Full report (pdf, 288 K)
2004:17
Eric Clapham: Limit cycles in perturbed harmonic oscillators
Abstract | Full report (pdf, 303 K)
2004:16
Sofie Pettersson: Equations of Motion for Pendulums
Abstract | Full report not available on web
2004:15
Alexander Sellerholm: Brownian motion and probabilistic interpretation of the heat equation
Abstract | Full report (pdf, 404 K)
2004:14
Viktor Blåsjö: The isoperimetric problem
Abstract | Full report not available on web
2004:13
Mikael Johansson: Beräkning av nämnarpolynom för Poincaréserier över monomringar
Abstract | Full report (pdf, 710 K)
2004:12
Henrik Strohmayer: Implementation of Groebnerwalk and Fractalwalk in Singular
Abstract | Full report not available on web
2004:11
Kirsti Nordström: Hängande stavar och flytande kroppar
Abstract | Full report not available on web
2004:10
Johan Granåker och Karl Rökaeus: Probabilistiska och heuristiska metoder inom talteori
Abstract | Full report not available on web
2004:9
Eric Emtander: Kedjebråk
Abstract | Full report not available on web
2004:8
Michael Paulsen: Methods of solving the Dirichlet problem
Abstract | Full report not available on web
2004:7
John Stenfelt: Om slutna uttryck och medianer
Abstract | Full report not available on web
2004:6
Alexander Sellerholm: Lagrangeformalism med tillämpningar på stelkroppsdynamik
Abstract | Full report not available on web
2004:5
Shoyeb Waliullah: Zeros of hypergeometric polynomials
Abstract | Full report not available on web
2004:4
Per Johansson: Goal programming as a method to solve multiobjective optimization problems
Abstract | Full report not available on web
2004:3
Anund Georg: Geometric Function Theory
Abstract | Full report not available on web
2004:2
Peter Svahlstedt: Kombinatoriska tolkningar av elementära funktioner
Abstract | Full report not available on web
2004:1
Henrik Anckarsvärd: Historien kring Fermats sista sats
Abstract not available | Full report not available on web